AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài từ M đến N rồi đến P với bước sóng \(\lambda \) và chu kì T. Biết \(MN = \frac{\lambda }{4}\); \(NP = \frac{\lambda }{2}\). Tại thời điểm t1, M đang có li độ cực tiểu. Khẳng định nào sau đây là sai? 

  • A. Tại thời điểm \({t_2} = {t_1} + \frac{T}{4}\), N đang qua vị trí cân bằng. 
  • B. Tại thời điểm \({t_2} = {t_1} + \frac{T}{4}\), M có tốc độ cực đại.                
  • C. Tại thời điểm t1, N có tốc độ cực đại. 
  • D. Tại thời điểm t1, P có tốc độ cực đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>