AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì sẽ cho 

  • A.  ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.       
  • B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
  • C. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.   
  • D. ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>