AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = 200\cos \left( {\omega t + \varphi } \right){\rm{ }}\left( V \right)\)  vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của cường độ dòng điện trong mạch khi K đóng (đường  nét đứt) và khi K mở (đường nét liền). Điện trở R của mạch có giá trị gần nhất với kết quả nào sau đây? 

  • A. 65 \(\Omega \)
  • B. 45  \(\Omega \)
  • C. 95 \(\Omega \)
  • D. 125 \(\Omega \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>