AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai dòng điện có cường độ I1 = I2 = 5 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 20 cm theo cùng một chiều. Cảm ứng từ tại điểm M cách đều mỗi dây một khoảng 10 cm có độ lớn là 

  • A. 2.10-7 T.
  • B. 0 T.                  
  • C.  2.10-3 T.         
  • D. 2.10-5 T.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  \overrightarrow {{B_M}}  = \overrightarrow {{B_1}}  + \overrightarrow {{B_2}} ;\overrightarrow {{B_1}}  \uparrow  \uparrow \overrightarrow {{B_2}} \,\\
   \Rightarrow {B_M} = {B_1} + {B_2} = {2.2.10^{ - 7}}.\frac{5}{{0,1}}T
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>