AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 20 nF và cuộn dây có hệ số tự cảm L = 40 mH. Biết mạch có điện trở R = 20 \(\Omega \). Để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại U0 = 4 V, cần cung cấp cho mạch công suất điện bằng 

  • A. 8  \(\mu {\rm{W}}\).          
  • B.  160 \(\mu {\rm{W}}\).          
  • C. 80 \(\mu {\rm{W}}\).          
  • D. 16  \(\mu {\rm{W}}\).   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  HD: \({I_o} = {U_o}\sqrt {\frac{C}{L}}  \to P = R{I^2} = R\frac{{I_o^2}}{2}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>