AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động  

  • A. cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
  • B. cùng phương, cùng pha ban đầu và có cùng biên độ.
  • C. cùng phương, cùng tần số và có cùng biên độ. 
  • D. cùng tần số, cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>