AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng điện từ có tần số 6.1014 Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Đây là 

  • A. bức xạ tử ngoại.    
  • B. bức xạ hồng ngoại.
  • C.  sóng vô tuyến.  
  • D. ánh sáng nhìn thấy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>