AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 3 cm. Xét chuyển động theo một chiều từ vị trí cân bằng O đến biên. Khi đó, tốc độ trung bình khi bật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x0 bằng tốc độ trung bình khi vật đi từ vị trí có li độ x0 đến biên và cùng bằng 60 cm/s. Lấy \(g = {\pi ^2}{\rm{ }}\left( {{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}} \right)\). Trong một chu kì, khoảng thời gian lò xo bị dãn xấp xỉ là 

  • A. 0,12 s.       
  • B. 0,05 s.              
  • C. 0,15 s.            
  • D. 0,08 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \frac{{{x_o}}}{t} = 60cm/s\\ \frac{{3 - {x_o}}}{{\frac{T}{4} - t}} = 60cm/s \end{array} \right.\\ \to T = 0,2s \to \Delta {l_o} = \frac{{{T^2}g}}{{4{\pi ^2}}} = 1cm\\ \to \Delta t = \frac{{{{180}^o} + 2.{{\sin }^{ - 1}}\left( {\frac{1}{3}} \right)}}{{{{360}^o}}}.0,2 = 0,121634s \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA