AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong không khí là 633 nm. Biết chiết suất của nước với bức xạ này là 1,33. Bước sóng của bức xạ này trong nước là 

   

  • A.  1120 nm.         
  • B. 358 nm.  
  • C. 842 nm.    
  • D. 476nm.       

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(v = \frac{c}{n} \to \lambda ' = \frac{v}{f} = \frac{c}{{nf}} = \frac{\lambda }{n}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>