YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:
  • A. x = 1
  • B. x = 8
  • C. x = -5
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\sqrt {x - 10}  =  - 2\)

  Điều kiện: \(x - 10 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 10\)

  Vì \(\sqrt {x - 10}  \ge 0\) mà \(-2 < 0 \) nên không có giá trị nào của x để \(\sqrt {x - 10}  =  - 2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF