YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết : \({{4 - x} \over {\sqrt x  + 2}} - {{x - 4\sqrt x  + 4} \over {\sqrt x  - 2}} < 4\,\,\,\,\,\left( * \right)\) 

  • A. \(x > 0\) và \(x ≠ 4\).
  • B. \(x < 0\) 
  • C. \(x ≠ 4\).
  • D. \(x > 1\) và \(x ≠ 4\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điều kiện : \(\left\{ {\matrix{   {x \ne 4}  \cr   {x \ge 0}  \cr  } .} \right.\) Khi đó :

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{4 - x}}{{\sqrt x + 2}} - \frac{{x - 4\sqrt x + 4}}{{\sqrt x - 2}} < 4\\
  \Leftrightarrow \frac{{ - \left( {\sqrt x - 2} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)}}{{\sqrt x + 2}} - \frac{{{{\left( {\sqrt x - 2} \right)}^2}}}{{\sqrt x - 2}} < 4
  \end{array}\)

  \( \Leftrightarrow  - \left( {\sqrt x  - 2} \right) - \left( {\sqrt x  - 2} \right) < 4\)

  \(\Leftrightarrow \sqrt x  > 0 \Leftrightarrow x > 0\)

  Vậy : \(x > 0\) và \(x ≠ 4\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF