YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của x không âm biết \( 5\sqrt {2x} - 125 = 0\)

  • A.  \( x = \frac{{25}}{2}\)
  • B.  \(x=125\)
  • C.  \(x=25\)
  • D.  \( x = \frac{{625}}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện:2x≥0⇔x≥0

  Ta có: \( 5\sqrt {2x} - 125 = 0 \Leftrightarrow 5\sqrt {2x} = 125 \Leftrightarrow \sqrt {2x} = 25\) mà 25>0 nên \( \sqrt {2x} = 25 \Leftrightarrow 2x = {25^2} \Leftrightarrow 2x = 625 \Leftrightarrow x = \frac{{625}}{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307439

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF