YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính số đo góc nhọn α biết \(10si{n^2}\alpha  + 6co{s^2}\alpha  = 8\) 

  • A. α = 300
  • B. α = 450
  • C. α = 600
  • D. α = 1200

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  10sin 2α + 6cos 2α = 8

  ⇔ 4sin 2α + 6 (sin 2α + cos 2α) = 8

  ⇔ 4sin 2α + 6 = 8

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {\sin ^2}\alpha = \frac{1}{2}\\ \Leftrightarrow \sin \alpha = \pm \frac{{\sqrt 2 }}{2} \end{array}\)

  Do α < 900 ⇒ sin α > 0 ⇔ \(\sin \alpha = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

  Vậy α = 450

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307413

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF