YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(\begin{array}{l} \sqrt {125} - 4\sqrt {45} + 3\sqrt {20} - \sqrt {80} \end{array}\) là:

  • A. 0
  • B.  \( - 5\sqrt 5 -1\)
  • C.  \( - 5\sqrt 5 \)
  • D.  \(1 - 5\sqrt 5 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   \(\begin{array}{l} \sqrt {125} - 4\sqrt {45} + 3\sqrt {20} - \sqrt {80} \\ = \sqrt {25.5} - 4\sqrt {9.5} + 3\sqrt {4.5} - \sqrt {16.5} \\ = 5\sqrt 5 - 4.3\sqrt 5 + 3.2\sqrt 5 - 4\sqrt 5 \\ = 5\sqrt 5 - 12\sqrt 5 + 6\sqrt 5 - 4\sqrt 5 = - 5\sqrt 5 \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307453

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF