YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (như hình vẽ). Hệ thức nào sau đây là sai?

  • A.  \( A{B^2} = BH.BC\)
  • B.  \( A{C^2} = CH.BC\)
  • C.  \(AB.AC = AH.BC\)
  • D.  \( A{H^2} = \frac{{A{B^2} + A{C^2}}}{{A{B^2}.A{C^2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó ta có các hệ thức

  \( A{C^2} = CH.BC;A{B^2} = BH.BC;AC = BC.AH\) và \( \frac{1}{{A{H^2}}} = \frac{1}{{A{B^2}}} + \frac{1}{{A{C^2}}}\)

  Nhận thấy phương án D: \( A{H^2} = \frac{{A{B^2} + A{C^2}}}{{A{B^2}.A{C^2}}}\) sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307398

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF