YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x biết \(\sqrt {4{x^2} + 4x + 1} = 6\)

  • A. x = 2,5
  • B. x =  - 3,5
  • C. x = 2,5 hoặc x = - 3,5
  • D. x = 2,5 hoặc x = 3,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   \(\sqrt {4{x^2} + 4x + 1} = 6\)

  ⇔ \( \sqrt {{{\left( {2x + 1} \right)}^2}}=6\)

  ⇔ \(\left| {2x + 1} \right|=6\)

  Với \(\left| {2x + 1} \right| = 2x + 1\), ta có \(2x + 1 = 6 \Leftrightarrow 2x = 5 \)\(\Leftrightarrow x = \dfrac{5}{2} = 2,5\)

  Với \(\left| {2x + 1} \right| =  - \left( {2x + 1} \right)\), ta có \( - \left( {2x + 1} \right) = 6 \)\(\Leftrightarrow  - 2x - 1 = 6\) \( \Leftrightarrow  - 2x = 7 \Leftrightarrow x =  - \dfrac{7}{2} =  - 3,5\)

  Vậy x phải tìm là x = 2,5 hoặc x =  - 3,5.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307444

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF