YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút gọn biểu thức sau \( \sqrt {144{a^2}} - 9a\)

  • A. -9a
  • B. -3a
  • C. 3a
  • D. 9a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l} \sqrt {144{a^2}} = \sqrt {{{\left( {12a} \right)}^2}} = \left| {12a} \right|\\ (a > 0 \Rightarrow 12a > 0 \to |12a| = 12a)\\ \to \sqrt {144{a^2}} = 12a\\ \to A = \sqrt {144{a^2}} - 9a = 12a - 9a = 3a. \end{array}\)

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF