YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A; BC = a không đổi, \(\widehat C = \alpha ({0^0} < \alpha < {90^0})\) . Lập công thức để tính diện tích tam giác ABC theo a và alpha

  • A.  \({a^2}\sin \alpha .\cos \alpha \)
  • B.  \( \frac{1}{2}{a^2}\sin \alpha .\cos \alpha \)
  • C.  \(2{a^2}\sin \alpha .\cos \alpha \)
  • D.  \(3{a^2}\sin \alpha .\cos \alpha \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét ΔABC vuông tại A ta có: \(\left\{ \begin{array}{l} AB = BC.\sin \alpha = a.\sin \alpha \\ AC = BC.\cos \alpha = a.\cos \alpha \end{array} \right.\)

  \( {S_{ABC}} = \frac{1}{2}.AB.AC = \frac{1}{2}a.\sin \alpha .a.cos\alpha = \frac{1}{2}{a^2}.\sin \alpha .cos\alpha \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF