YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Thực hiện phép khai phương \( \sqrt {{{\left( {x - 1} \right)}^3}}\) với \(x\ge 1\) ta được:

  • A.  \( \left( {2x - 1} \right)\sqrt {x - 1}\)
  • B.  \( \left( {x - 1} \right)^2\sqrt {x - 1}\)
  • C.  \( \left( {x - 1} \right)\sqrt {x - 1}\)
  • D.  \( \left( {x+ 1} \right)\sqrt {x - 1}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{gathered}
    x \geqslant 1 \Rightarrow x - 1 \geqslant 0 \hfill \\
    {\text{Khi đ\'o : }}\sqrt {{{\left( {x - 1} \right)}^3}}  = \sqrt {{{\left( {x - 1} \right)}^2}.\left( {x - 1} \right)}  = \sqrt {{{\left( {x - 1} \right)}^2}} .\sqrt {x - 1}  = \left| {x - 1} \right|\sqrt {x - 1}  = \left( {x - 1} \right)\sqrt {x - 1}  \hfill \\ 
  \end{gathered} \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307404

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF