YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính \({\left( {\sqrt[3]{{ - \dfrac{1}{8}}}} \right)^3} + 3\dfrac{3}{4}\)

  • A.  \(- \dfrac{{29}}{8}\)
  • B.  \( \dfrac{{29}}{9}\)
  • C.  \( \dfrac{{29}}{8}\)
  • D.  \( \dfrac{{27}}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   \({\left( {\sqrt[3]{{ - \dfrac{1}{8}}}} \right)^3} + 3\dfrac{3}{4} = - \dfrac{1}{8} + \dfrac{{15}}{4} = \dfrac{{29}}{8}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF