YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điều kiện xác định của \(\sqrt{x-2018}\) là

  • A.  \(x \geq 2018\)
  • B.  \(x \le 2018\)
  • C.  \(x > 2018\)
  • D.  \(x < 2018\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   \(\text { ĐKXĐ: } \quad x-2018\ge0\Leftrightarrow x \geq 2018\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307358

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF