YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình: \(\dfrac{{{x^2}}}{{\sqrt 5 }} - \sqrt {20} = 0\)

  • A.  \(x = - \sqrt {10}\) hoặc \(x = \sqrt {10}\)
  • B.  \(x = - \sqrt {10}\)
  • C.  \(x = \sqrt {10}\)
  • D.  \(x = -2 \sqrt {10}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   \(\dfrac{{{x^2}}}{{\sqrt 5 }} - \sqrt {20} = 0\)

  \(\Leftrightarrow {x^2} - \sqrt {20} \cdot \sqrt 5 = 0\)

  \(\Leftrightarrow {x^2} - \sqrt {100} = 0\)

  \(\Leftrightarrow {x^2} - 10 = 0\)

  \(\Leftrightarrow \left( {x - \sqrt {10} } \right)\left( {x + \sqrt {10} } \right) = 0\)

  ⇔ \(x = \sqrt {10}\) hoặc \(x = - \sqrt {10}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307457

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF