YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy tính: \( \displaystyle{{\sqrt 6 } \over {\sqrt {150} }}\)

  • A. \({1 \over 5}\) 
  • B. \({2 \over 5}\) 
  • C. \({3 \over 5}\) 
  • D. \({4 \over 5}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \( \displaystyle{{\sqrt 6 } \over {\sqrt {150} }} = \sqrt {{6 \over {150}}}  = \sqrt {{1 \over {25}}}  = {1 \over 5}\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF