YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x để \( \sqrt {\frac{{ - 2}}{{3x - 1}}} \) có nghĩa

  • A.  \(x < \frac{1}{3}\)
  • B.  \(x >\frac{1}{3}\)
  • C.  \(x \le \frac{1}{3}\)
  • D.  \(x \ge \frac{1}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} \frac{{ - 2}}{{3x - 1}} \ge 0\\ ( - 2 < 0 \Rightarrow 3x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3}) \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 307427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF