AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

  (b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.

  (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư.

  (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.

  (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3.

  (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.

  Số thí nghiệm thu được hai muối là

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a), (b), (c), (f)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>