AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tên gọi của CH3COOCH3 là

  • A. etyl fomat. 
  • B. metyl fomat.  
  • C. etyl axetat.      
  • D. metyl axetat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>