AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%)

  • A. 2c mol bột Cu vào Y.      
  • B. c mol bột Cu vào Y.
  • C. c mol bột Al vào Y.       
  • D. 2c mol bột Al vào Y.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dung dịch Y chỉ chứa các muối Al3+ (2a), Cu2+ (b) và Ag+ (2c)

  → Ta cần thêm c mol bột Cu vào Y để khử vừa đủ Ag+ thành Ag

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>