YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6

  Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong thí nghiệm trên? 

  • A.

   Xác định sự có mặt của H.

  • B.

   Xác định sự có mặt của O.

  • C. Xác định sự có mặt của C. 
  • D. Xác định sự có mặt của C và H.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>