AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lít O2 và thu được 3,36 lít CO2. Giá trị của m là: 

  • A. 2,3 gam.  
  • B. 23 gam.   
  • C. 3,2 gam.    
  • D. 32 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nO2 = 0,275 và nCO2 = 0,15

  BTNT(O): 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

  nH2O = 0,25 mol

  mX = mC + mH = 2,3 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA