AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình 2H+ + S2- → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng 

  • A.

   FeS + HCl → FeCl2 + H2S. 

  • B.

   H2SO4 đặc + Mg → MgSO4 + H2S + H2O.

  • C. K2S + 2HCl → H2S + 2KCl. 
  • D. BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA