YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch A chứa a mol ZnSO4; dung dịch B chứa b mol AlCl3; dung dịch C chứa c mol NaOH. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:

  Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch C vào dung dịch A; Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch C vào dung dịch B.

  Lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm biến đổi theo đồ thị sau đây:

  Tổng khối lượng kết tủa ở hai thí nghiệm khi đều dùng x mol NaOH là m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A.

   10,6      

  • B. 7,1   
  • C. 8,9         
  • D. 15,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi Al(OH)3 bị hòa tan hết: nOH- = 4b = 0,4 → b = 0,1

  Khi Al(OH)3 đạt max → nOH - = 3b

  → 4a = 3b → a = 0,075

  Khi nOH- = x thì nZn(OH)2 = nAl(OH)3 = y

  TN1: x = 4a - 2y

  TN2: x = 3y

  → 4a - 2y = 3y  → y = 0,06

  → m = 99y + 78 y = 10,62 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>