AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

  (b) Dầu thực vật và dầu mỡ bôi trơn đều có thành phần chính là chất béo.

  (c) Poli (metyl metacrylat) được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ.

  (d) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu đúng là: (a), (c)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>