AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X là este 3 chức. Xà phòng hóa hoàn toàn 2,904 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ Y có khối lượng 1,104 gam và hỗn hợp 3 muối của 1 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic và 2 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng hết với Na, thu được 0,4032 lít H2 (đktc). Hỏi khi đốt cháy hoàn toàn 2,42 gam X thu được tổng khối lượng H2O và CO2 là bao nhiêu gam?

  • A. 6,10.    
  • B. 5,22.    
  • C. 5,92.     
  • D. 5,04.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Y dạng R(OH)r

  nH2 = 0,018 → nY = 0,036/r

  → MY = R + 17r = 1,104r/0,036

  → R = 41r/3

  → r = 3, R  = 41: Y là C3H5(OH)3

  nX = nY = 0,012 → MX = 242

  → X là (HCOO)(C2H3COO)C3H5

  C11H14O6 + 11,5O2 → 11CO2 + 7H2O

  nX = 0,01 → nCO2 = 0,11 và nH2O = 0,07

  → mCO2 + mH2O = 6,1 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>