AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 0,54 gam 100 dụng dịch HCl 0,7M, thu được dung dịch X. Cho 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 1,17.    
  • B. 1,56. 
  • C. 0,39.    
  • D. 0,78.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X chứa Al3+ (0,02), Cl- (0,07), BTDT : nH+ = 0,01

  nOH- = 0,075 = nH+ + 4nAl3+ - nAl(OH)3 

  nAl(OH)3 = 0,015

  mAl(OH)3 = 1,17 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA