AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch X gồm 0,007 mol Na+, x mol Ca2+, 0,006 mol Cl-, 0,006 mol và 0,001 mol. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là: 

  • A. 0,188 gam. 
  • B. 0,122 gam.    
  • C. 0,444 gam.       
  • D. 0,222 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dung dịch X chứa 0,003 mol Ca2+ và 0,006 mol HCO3- → Ứng với Ca(HCO3)2 (0,003 mol)

  Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

  0,003                  0,003

  → mCa(HCO3)2 = 0,222

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA