AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

  • A. 60%.     
  • B. 40%.     
  • C. 80%.     
  • D. 54%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nC2H5OH = 2 → nC6H12O6 phản ứng = 1

  Vậy H = 1.180/300 = 60%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA