YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

  (b) Nhúng thanh sắt vào nước.

  (c) Nhúng thanh bạc vào dung dịch H2SO4 loãng.

  (d) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch KOH.

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là (a), (d).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90268

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA