• Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

  (b) Nhúng thanh sắt vào nước.

  (c) Nhúng thanh bạc vào dung dịch H2SO4 loãng.

  (d) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch KOH.

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là (a), (d).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC