• Câu hỏi:

  Nung nóng hỗn hợp chứa các chất rắn có cùng số mol gồm Al(NO3)3, NaHCO3, Fe(NO3)3, CaCO3 đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Hòa tan X vào nước dư, thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Thổi luồng khí CO (dư) qua chất rắn Z, nung nóng thu được chất rắn T. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau đây là đúng? 

  • A. Nhỏ dung dịch HCl vào Y, thấy khí không màu thoát ra. 
  • B. Chất rắn T chứa một đơn chất và một hợp chất. 
  • C. Nhỏ dung dịch HCl vào Y, thất xuất hiện ngay kết tủa.
  • D. Hỗn hợp rắn X chứa bốn oxit kim loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. Sai, Nhỏ dung dịch HCl vào Y, không có khí thoát ra.

  C. Sai, Nhỏ dung dịch HCl vào Y, thất xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan nếu dùng HCl dư.

  D. Sai, Hỗn hợp rắn X chứa ba oxit kim loại.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC