AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện phân dung dịch chứa 11,7 gam NaCl và x gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 25,5 gam. Cho thanh Mg (dư) vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh Mg tăng 9,18 gam và thoát ra 0,56 lít khí NO, cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Dung dịch X có chứa NaOH. 
  • B. Giá trị của x là 94. 
  • C. Khối lượng Mg phản ứng là 9,84 gam. 
  • D. Giá trị của m là 63,39

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. Sai, Dung dịch X không chứa NaOH.

  B. Sai, Giá trị của x là 103,4 gam.

  C. Sai, Khối lượng Mg phản ứng là 10,02 gam.

  D. Đúng, Dung dịch muối thu được là Mg(NO3)2, NH4NO3 ⇒ m = 63,39 gam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>