YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Tinh bột và saccarozơ đều là cacbohiđrat. 
  • B. Trong dung dịch, glucozơ hoà tan được Cu(OH)2
  • C. Cho xenlulozơ vào dung dịch I2 thấy xuất hiện màu xanh tím. 
  • D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90242

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA