MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp X gồm Na và Ba (có cùng số mol) vào 125 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và CuSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, m gam kết tủa và 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là 

  • A. 25,75. 
  • B. 16,55. 
  • C. 23,42.
  • D. 28,20.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 2nH2 = nH+ + nOH- ⇒ nOH- = 0,05 mol và 2nBa + nNa = 0,3 mol ⇒ nNa = nBa = 0,1 mol

  Kết tủa gồm Cu(OH)2 (0,025 mol) và BaSO4 (0,1 mol)

  ⇒ m kết tủa = 25,75 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA