• Câu hỏi:

  Cho từ từ từng giọt dung dịch Ba(OH)2 loãng đến dư vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 và b mol Na2SO4. Khối lượng kết tủa (m gam) thu được phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (n mol) được biểu diễn theo đồ thị bên.

  Giá trị tỉ lệ a : b tương ứng là 

  • A. 1 : 2. 
  • B. 1 : 1. 
  • C. 2 : 5. 
  • D. 2 : 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tại nBa(OH)2 = 0,3 mol : có 2 kết tủa BaSO4 và Al(OH)3 (cực đại) ⇒ nOH- = 3nAl3+ ⇒ a = 0,1

  Tại nBa(OH)2 = 0,55 mol: BaSO4 đạt cực đại và Al(OH)3 vừa tan hết ⇒nSO42- = nBa2+ = 0,55 ⇒ b = 0,15

  Vậy a : b = 2 : 5

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC