YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 54,36 gam hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và các chất béo tạo bởi hai axit đó, thu được a mol CO2 và (a - 0,12) mol H2O. Mặt khác, 54,36 gam X tác dụng vừa hết với 0,2 mol KOH trong dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

  • A. 57,42. 
  • B. 60,25. 
  • C. 59,68. 
  • D. 64,38.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ứng dụng độ bất bão hoà: nCO2 = nH2O = 2nc.béo ⇒ nc.béo = 0,06 mol

  Khi cho X tác dụng với KOH thì: naxit béo = nH2O = 0,2 – 0,06.3 = 0,02 mol

  BTKL: mX + mKOH = mY + mH2O

  mY = 59,68 (g)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA