• Câu hỏi:

  Mô hình thí nghiệm sau đây ứng với phương pháp tách chất nào sau đây? 

  • A. phương pháp chưng cất áp suất cao. 
  • B. phản ứng chiết lỏng. 
  • C. phản ứng kết tinh. 
  • D. phương pháp chưng cất áp suất thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC