• Câu hỏi:

  Cho 6,03 gam hỗn hợp gồm etanal và axetilen tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 41,4 gam kết tủa. Cho toàn bộ lượng kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

  • A. 41,400. 
  • B. 46,335. 
  • C. 16,200. 
  • D. 30,135

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3CHO: x mol và C2H2: y mol

  Ta có: 44x+ 26y = 6,03 x 0,075 và 216x + 240y = 41,4

  → x = 0,075  và y = 0,105

  Khi cho kết tủa tác dụng với HCl thì thu được:  m = 46,335 gam

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC