ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol các chất tương ứng) và thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Hỗn hợp gồm Al2O3 và Na (1 : 2) cho vào nước dư.

  (b) Hỗn hợp gồm Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) cho vào nước dư.

  (c) Hỗn hợp gồm BaO và Na2SO4 (1 : 1) cho vào nước dư.

  (d) Hỗn hợp gồm Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư.

  (e) Hỗn hợp gồm BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) cho vào dung dịch NaOH dư.

  Số thí nghiệm mà hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và chỉ tạo thành dung dịch trong suốt là

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (a) 1 mol Al2O3 hoà tan tối đa với 2 mol NaOH ⇒ dung dịch trong suốt.

  (b) 1 mol Fe2(SO4)3 tác dụng tối đa với 1 mol Cu ⇒ dung dịch trong suốt.

  (c) Xuất hiện kết tủa BaSO4.

  (d) (pư vừa đủ) ⇒ dung dịch trong suốt.

  (e) Xuất hiện kết BaCO3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE