• Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Quặng boxit có thành phần chính là Al2O3.2H2O.

  (b) Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm thổ giảm dần từ Be đến Ba.

  (c) CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit.

  (d) Có thể dùng dung dịch NaOH làm mềm nước cứng tạm thời.

  (e) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, dao cắt thủy tinh.

  (g) Hỗn hợp gồm NaNO3 và Cu (tỉ lệ mol 4: 1) tan hết trong dung dịch HCl loãng, dư

  Số phát biểu đúng là

  • A. 3
  • B. 6
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (b) Sai, Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm thổ không tuân theo quy luật

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC