YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.

  (b) Tơ visco được chế tạo từ xenlulozơ.

  (c) Sự kết tủa của protein bằng nhiệt được gọi là sự đông tụ.

  (d) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin làm xanh quỳ tím.

  (e) Nhiệt độ sôi của triolein cao hơn nhiệt độ sôi của tristrearin.

  (g) Dung dịch formol dùng để bảo quản thực phẩm (thịt, cá…).

  Số phát biểu sai là

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (d) Sai, Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

  (e) Sai, Nhiệt độ sôi của triolein thấp hơn nhiệt độ sôi của tristrearin.

  (g) Sai, Dung dịch formol không được sử dụng để bảo quản thực phẩm vì tính độc hại của nó.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90278

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA