• Câu hỏi:

  Chất X ở điều kiện thường là chất khí, có mùi khai, xốc và tan tốt trong nước. X là 

  • A. NH3.
  • B. SO2
  • C. H2S. 
  • D. N2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC