YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Este X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

  (1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (2)

  (2) X2 + H2 → X3 

  (3) X1 + H2SO4 → Y + Na2SO4

  (4) 2Z + O2 → 2X

  Biết các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A. X có mạch cacbon không phân nhánh. 
  • B. Đun nóng X3 với H2SO4 đặc (170oC), thu được chất Z. 
  • C. Trong Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hidro. 
  • D. X3 có nhiệt độ sao cao hơn X2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C. Sai, Trong Y có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn số nguyên tử hidro.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90296

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA